Sisällysluettelo

Raporttigeneraattori


Raporttigeneraattori on osa Requesten toiminnallisuutta.
Raporttigeneraattori kappale on jaoteltu seuraaviin osioihin:

Raporttigeneraattori - määritelmä Kuvaa raporttigeneraattorin toiminnallisuuden
Raporttien luominen Kuvaa kuinka raportteja luodaan
Raporttien kopioinen Kuvaa kuinka raportteja kopioidaan
Raportin asetukset Kuvaa kaikki raportin asetukset
Suunnittelutyökalu yhteenveto ja yksityiskohtaisille raporteille Kuvaa suunnittelutyökalun käytön
Raporttejen muokkaus Kuvaa kuinka raportteja muokkataan
Raporttien poistaminen Kuvaa kuinka raportteja poistetaan