Sisällysluettelo

Järjestelysuunta

Järjestelysuunta määrittelee mihin järjestykseen data järjestetään raportille.

Ylenevä järjestys tarkoittaa, että data järjestetään raportille pienimmästä suurimpaan (1 - 9, A - Z). Järjestelmä järjestelee tiedot ensin pienimmästä suurimpaan Ryhmittelytekijän perusteelle. Jos ryhmittelytekijää ei ole määritelty, käytetään kenttien ominaisuuksia. Jos järjestelytekijöitä ei ole määritelty järjestellään data tapausraportilla käytetään tapaus id:n, asiakasraportilla asiakas id:n ja rakenneosaraportilla rakenneosan id:n perusteella.

Aleneva järjestys tarkoittaa, että data järjestetään suurimmasta pienimpään (9 - 1, Z - A)

Huomaa: Kun pudotusvalikko -tyyppisiä kenttiä käytetään järjestelytekijöinä, järjestellään data siinä järjestyksessä kuin pudotusvalikkojen arvot on määritelty valintalistalla, eikä aakkosjärjestykseen.


Katso myös:


Tiedon järjesteleminen raportilla