SisällysluetteloLäpimenoraportilla on seuraavat kentät:


Laskennassa käytettävät pyhäpäivät voidaan myös valita raportin tulostuksen yhteydessä maa- ja aikavyöhykeasetuksissa.
Kenttä Selitys
Läpimeno väliltä: Toiminnot, joiden välinen aika lasketaan. Määritelty läpimenoraportin luonnin yhteydessä.
Työaika: Työajat, joita käytetään läpimenoajan laskennassa. Työajat määritellään työaika-asetuksissa. Työajan oletusasetuksissa määritellään mitä työaikasettia milläkin aikavyöhykkeellä käytetään.
Ryhmitelty: Kenttä, jonka perusteella raportille tuleva data ryhmitellään.
Työpäivät: Työpäivät, joilta läpimenoaikaa lasketaan. Määritellään työaika-asetuksissa. Laskennassa käytettävä työaika voidaan myös valita raportin tulostuksen yhteydessä maa- ja aikavyöhykeasetuksissa.
Maa: Maa ja aikavyöhyke, joka valittiin raportin tulostuksen yhteydessä.
Pyhäpäivät: Tässä kentässä listataan kaikki pyhäpäivät, jotka vaikuttavat läpimenoajan laskentaan. Pyhäpäivät määritellään pyhäpäiväasetuksissa.
Lukumäärä huomioidut tapaukset Tapausten lukumäärä, joille on suoritettu molemmat läpimenoraportille määritellyistä toiminnoista, ja jotka täyttävät raportille raporttiasetuksissa määritellyn näkymän ehdot.
Keskiarvo läpimeno Keskiarvo läpimeno.
Mediaani läpimeno Mediaani läpimeno.
Minimi läpimeno Minimi läpimeno.
Maksimi läpimeno Maksimi läpimeno.
Yhteensä Tapausten lukumäärä yhteensä ja niiden keskiarvoinen läpimenoaika.

Katso myös:


Kuinka läpimeno lasketaan