Sisällysluettelo

Käyttäjän poisto

Käyttäjä, jolla on muokkaa käyttäjät käyttöoikeudet, voi myös poistaa käyttäjiä.

Huomaa: Ennen käyttäjän poistoa, käyttäjä inkativoidaan tekemällä Inaktivoi käyttäjä toiminto. Tämä toiminto käytössä vain Java käyttöliittymällä. Tällöin käyttäjän tapaukset voidaan siirtää varahenkilölle. Tämän jälkeen käyttäjä voidaan poistaa.


Katso myös:


Käyttäjän inaktivointi
Parametrit - Käyttöoikeudet