Sisällysluettelo

Käyttäjän muokkaus

Käyttäjän tietoja voidaan muokata esimerkiksi silloin kun käyttäjän puhelinnumero vaihtuu tai käyttäjälle vaihdetaan profiili. Käyttäjän toimipiste voidaan vaihtaa käyttäjän organisaation pää- ja alitoimipisteiden välillä tarvittaessa. Esimerkiksi käyttäjä Y voidaan siirtää päätoimipisteestä X alitoimipisteeseen XX.

Muutokset tallennetaan tietokantaan käyttäjän painaessa Tallenna painiketta.


Katso myös:


Vapaamuotoiset kentät
Listaikkunoiden ja muokkausikkunoiden yleiset painikkeet