Sisällysluettelo

Uusi/Muokkaa käyttäjää

Jos käyttäjällä ei ole Katsele käyttäjä tai Muokkaa käyttäjää käyttöoikeuksia, käyttäjä voi muokata vai omia yhteystietojaan kuten sähköpostin tai puhelinnumeron. Tällöin käyttäjä ei voi mm. muokata omaa profiiliaan.

Uusi/muokkaa käyttäjää ikkuna sisältää seuraavat kentät:


Kenttä Selitys
Käyttäjän id * Käyttäjän sisäinen id
Toimipiste * Käyttäjän organisaatio. Käyttäjän toimipistettä voidaan muokata saman organisaation sisällä esim. käyttäjä Y voi siirtyä päätoimipisteestä X alitoimipisteeseen XX.
Sukunimi * Käyttäjän sukunimi
Etunimi * Käyttäjän etunimi
Sähköpostiosoite Käyttäjän sähköpostiosoite. Kun käyttäjälle määritellän sähköpostiosoite, sitä voidaan käyttää automaattisissa viestitoiminnoissa. Huomaathan että käyttäjän sähköpostiosoite pitää olla muodossa: käyttäjä@yritys.maakoodi
Puhelin Käyttäjän puhelinnumero, esimerkiksi työnumero
Matkapuhelin Käyttäjän matkapuhelin
Profiili * Käyttäjän profiili
Käyttäjäryhmä Yhteyshenkilön käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmää voidaan käyttää hyväksi ryhmäviesteissä. Huomaa: Sisäisille käyttäjille käyttäjäryhmää ei voida määritellä.
Rooli Tapauksia voidaan määritellä roolien vastuulle. Esimerkiksi käyttäjällä voi olla asiakaspalvelupäälikön rooli. Tällöin käyttäjä, joka ei tiedä absoluuttista henkilöä jolle siirtäisi tapauksen, voi siirtää tapauksen halutulle roolille. Tällöin on tärkeää että roolit on nimetty kuvaavasti. Käyttäjällä on voilla useita rooleja, mutta rooli voi olla yhdellä henkilöllä kerrallaan.
Ainoa poikkeus on ns. virtuaalikäyttäjä jolloin käyttäjän sähköpostiosoite kenttä sisältää useita sähköpostiosoitteita puolipisteellä eroteltuna. Virtuaalikäyttäjälle ei tarvitse määritellä käyttäjänimeä tai salasanaa. Virtuaalikäyttäjän etuja ovat:

1) Näkymiä, jotka on allokoitu virtuaalikäyttäjälle, voidaan luoda
2) Tapauksen historiassa tekijä kentässä näkyy oikea käyttäjänimi
3) Kaikki ne henkilöt, joiden sähköpostiosoite on määritelty virtuaalikäyttäjälle, saavat sähköpostia toimintojen yhteydessä.

Roolien valinta tapahtuu painamalla CTRL pohjaan ja painamalla hiirtä halutun roolin kohdalla. Roolit ylläpidetään valintalistoilla.
Huomaa: Käyttäjällä täytyy olla Muokkaa käyttäjät -käyttöoikeudet roolien allokointiin.
Kieli * Käyttäjän kielivalinta määrittelee minkä kielistä viestipohjaa käyttäjälle käytetään viestitoimituksen yhteydessä. Lisäksi kielivalinta määrittelee asiakaspalveluliittymän kieleistyksen. Jos kielivalintana on englanti tai muu kieli paitsi suomi, asiakaspalveluliittymän kieleistys on englanti.
Maa * Käyttäjän maa. Huomaathan että kieli ja maa valinnat yhdessä määrittelevät mm. miten päivämäärät ja kellonajat esitetään.
Aikavyöhyke * Käyttäjän aikavyöhyke. Aikavyöhykettä käytetään mm. läpimenoraporttien laskennassa hyväksi.
Tila Käyttäjän tila: aktiivinen tai inaktiivinen. Uusi käyttäjä on oletuksena aktiivinen. Käyttäjä voidaan inaktivoida käyttäjän lähtiessä yrityksestä. Inaktivointi suoritetaan tekemällä Inaktivoi toiminto käyttäjä valikosta. Inaktivoitua käyttäjää ei voida valita tapaukselle vastuuhenkilöksi, syöttäjäksi tai ilmoittajaksi uuden tapauksen luonnin yhteydessä.
Import määritys Jos käyttäjä on tuotu hakemistosta, esimerkiksi Active Directory:stä, käyttäjän tuonnissa käytetty Import määritys nähdään tässä kentässä. Ei muokattavissa oleva kenttä.
Info Käyttäjään liittyvää informaatiota.

Uusi käyttäjä ikkuna sisältää seuraavat toiminnot:


Toiminto Selitys
Kustomoi.. Tämän toiminnon avulla käyttäjän profiilia voidaan kustomoida. Käyttäjällä täytyy olla Muokkaa käyttäjät -käyttöoikeudet muokatakseen käyttäjän profiilia.
Salasana.. Salasana toiminnon avulla käyttäjälle voidaan muokata käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Poista automaattinen kirjautuminen Jos automaattinen kirjautuminen on sallitua ja käyttäjä on tallentanut käyttäjätunnuksensa sekä salasanansa, tämä painike näytetään käyttäjälle. Käyttäjä voi poistaa tunnukset painamalla tätä painiketta.

Jos konfiguraatiotietokanta on käytössä, rakenneosa välilehti näkyy käyttäjälle..