Sisällysluettelo

Liitetiedoston lisäys

Liitetiedoston lisäys vaatii seuraavat toimenpiteet:

1. Paina Browse/Selaa painiketta. Liitä tiedosto dialogi avautuu.
2. Valitsemalla yksityiskohdat näkymän, käyttäjä voi hakua nopeuttaakseen lajiltella tietyn sarakkeen mukaisesti. Tämän jälkeen valitaan haluttu (halutut) tiedosto (tiedostot) ja painetaan avaa painiketta. Liitä tiedosto dialogi sulketuu.
3. Paina Liitä painiketta jotta valittu liitetiedosto päivittyy liitetiedostot taulukkoon.
Tämän jälkeen painetaan tallenna painiketta jotta liitetiedosto tallentuu tapaukselle.
4. Tapauksille ja tietämyskannan artikkeleille määritellään pääsy arvo. Pääsy kentän arvo määrittelee liitetiedoston julkisuuden asiakaspalveluliittymässä. Käytettävissä olevat arvot ovat:
sisäinen sisäiset käyttäjät näkevät ko. tiedoston asiakaspalveluliittymässä
asiakas sisäiseet käyttäjät ja liitteen lisännyt asiakas näkevät liitteen tapauksen/tietämyskannan artikkelin tiedot sivulla asiakaspalveluliittymässä.
ulkoinen sisäiset käyttäjät sekä tapauksen yhteyshenkilöt näkevät ko. liitteen tapauksen/tietämyskannan artikkelin tiedot sivulla asiakaspalveluliittymässä
julkinen liitetiedosto on näkyvissä kaikille. Huomaa että tämä valinta on käytössä vain silloin jos tietämyskanta on käytössä. Liitetiedoston koko, liitteen lisäyspäivämäärä ja liitteen lisääjä lisätään automaattisesti jokaiselle liitteelle.

Jos liitetiedosto halutaan upottaa kuvaksi tapauksen pitkään tekstikenttään, liitetiedoston täytyy olla tyypiltään joko jp(e)g, gif tai png.


Katso myös:


Sovelluksen linkitys tiedoston tyyppiin
Liitetiedoston lisätietoa
Liitetiedoton muokkaus
Liitetiedoston poisto