Sisällysluettelo

Rakenneosien hallinnan asetukset


Rakenneosien hallinnan asetukset kappale on jaoteltu seuraaviin osioihin:

Rakenneosatyypit Kuvaa miten lisätään ja muokataan olemassaolevia rakenneosien tyyppejä. Tyyppejä voivat olla esim. tietokone ja tulostin.
Rakenneosamallit Kuvaa miten lisätään ja muokataan olemassaolevia rakenneosamalleja, esim. tietokoneen malleja.
Rakenneosalistanäytön asetukset Kuvaa miten määritellään ne kentät, jotka näytetään rakenneosien listanäytöllä.
Rakenneosa -ikkunan ulkoasu Miten määritellään Rakennosa -ikkunan ulkoasu
Rakennosalistan pikahaun ulkoasu Miten määritellään rakennosalistan pikahaussa käytettävissä olevat kentät.
Tapausten rakenneosan hakuikkunan ulkoasu Määrittelee mitkä kentät ovat käytettävissä hakukenttinä, kun haetaan tapaukselle rakenneosaa.
Rakennosien vapaamuotoiset kentät Miten lisätään/muokataan olemassaolevia vapaamuotoisia kenttiä rakenneosille
Rakenneosan komponenttien tyypit Kuvaa miten lisätään/muokataan olemassaolevia rakenneosien komponenttien tyyppejä.
Konfiguraatiotietokannan yleiset asetukset Kuvaa konfiguraatiotietokannan yleiset asetukset ja niiden tarkoitukset.